Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Continued II.

2014.05.10

nincs türelem

 <univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 20.
   
címzett: mihaly

BME Munkatársai!

 

Intelligens barátaim úgy döntöttek, hogy nem kapnak több türelmi időt, a levelem olvasása után azonnal megkapják, amit érdemelnek. Önöket teljesen hidegen hagyja a közeledő katasztrófa, nem érdekli az emberek tömeges pusztulásának lehetősége, csak a saját érdekeik védelme.

Le akarnak járatni, hogy tudománytalan a blog, és töröltetni kívánják a legigazabb tudományt tartalmazó dokumentumot. Az egész emberiség és a másik két hullámhosszon élők védelmének érdekében íródott. Ne mutatnak hajlandóságot az emberiség életének felemelését célzó törekvések nyilvánosságra segítésében. Önző érdekeiken kívül semmi nem érdekli önöket, ezért  hazugságra is képesek.

Tudom, hogy az ELTE, BME és MTA együttes erőbedobással akarnak engem megsemmisíteni, a barátaim ezt már nem fogják végig nézni ölbe tett kézzel.

Intelligens barátaim döntése a következő:

A levelem elolvasása után megkapják, amit megérdemelnek, a gonoszkodásuk miatt nem kapnak már gondolkodási időt.A retorzió alatt, kérhetik, hogy legyen vége, de csak abban az estben, ha ténylegesen az Ügy mellé állnak, ellenkező estben a mínusz egyes hullámhosszon találkoznak, és elszámolhatnak személyesen gátlástalan magatartásukkal kapcsolatosan.

Önök és a tudomány többi hasonlóan gátlástalan képviselője ugyanebben az eljárásban fog részesülni, pusztítsák el önmagukat, ehhez van joguk, de a többi ember életével nem rendelkezhetnek, ezt jegyezzék meg jól.!

A tudományon kívül, a világot irányító hatalmi bűnszövetkezet összes ellenálló tagja úgy fog járni, mint önök!

 

Synux

<univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 20.
   
címzett: info

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: <univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2013. május 20. 18:02
Tárgy: nincs türelem
Címzett: mihaly@phy.bme.hu

 

The original Hungarian version of the letter translated into English

No patience

BME colleagues!

Smart friends decided not to receive more grace period immediately after reading the letter to get what they deserve. You totally uninterested in approaching disaster, people are not interested in the possibility of mass destruction, only to protect their own interests.

They want to run to the unscientific blog and wish to cancel your document containing the truest science. For the sake of all mankind and the protection of other people written two wavelengths. Do not show a propensity in human endeavors aimed at raising public life of the Mediterranean. In addition to their selfish interests, nothing you are interested in, thus being able to lie well.

I know you're the ELTE, BME and MTA combined swing they want to destroy me, my friends this is not going to sit around and watch.

Intelligent choice of the following friends:

After reading the letter to get what you deserve, because theirs devilry has not given time to think. During the retaliation and request it to be over, but just in case his side are in fact the case, otherwise the minus some wavelengths have come across and eligible persons may be unscrupulous behavior relation.

As you and other unscrupulous representative of the science will benefit from the same process, destroy themselves, this is right, but the rest of one's life can not have this record it well.!

In addition to the science, resistant to all members of the conspiracy world governing power they will walk like you!
Synux

utolsó figyelmeztetés

<univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 19.
   
címzett: mihaly

Általam mostanra már egy kicsit sem tisztelt, Fizika tanszék munkatársai!

 

Intelligens barátaim tudomásomra hozták, hogy az univerzum keletkezéséről szóló blogomat el akarják tüntetni a nagy közönség szeme elől. Gratulálok, a huszonegyedik század, egyik  színvonalas magyar egyetemének, kiváló fizikusaiként kikiáltott emberi nulláknak.

Hol is járunk most, az időben? Talán, a középkori keresztény inkvizítorok papi reverendáihoz kötődő, sötétséget konzerválni akaró momentumok, most a tudományos urak talárjait veszik célba?  Mintha a történelem ismételné önmagát, a technika fejlődik, az emberi tudat pedig marad a barbárság szintjén? A tudós kötelessége az emberi élet megkönnyítése lenne, ha lenne?

Próbálják csak, töröltessék, de a polgári peren majd találkozunk, és majd kiderül legalább az igazság!

Intelligens barátaim üzenetét tolmácsolom, ha nem tárják a nyilvánosság elé, a blog tudományos elveinek önök által már igazolt bizonyítékait, retorziót fognak alkalmazni önökkel szemben.

A sarki jégtakaró visszaállításának megkezdéséig négy hónap áll rendelkezésre, ezután már semmiféle módszerrel nem lehet visszafordítani az olvadási folyamatot. Három év alatt az összes jég megsemmisül. A teljes jégtömeg elvesztése az emberek tömeges pusztulását vonja maga után. A járványok, és az éhínség tíz év alatt öt milliárd ember elvesztését váltja ki.

Az egész folyamat bekövetkeztének okairól az

 

http://www.univerzumkeletkezés.eolal.hu            linken olvashatnak, mivel a blogszolgáltató szerver problémája miatt a freeblogon nem tudtam folytatni.

 

A másik két hullámhosszon élők létezését is veszélybe sodornák, ha hagynák magukat.

Mivel a növények és állatok foton testei innét kerülnek át, ismételt tömegnyerésre, a pozitív tér katasztrófa helyzete miatt jóval kevesebb jut majd át. De annál több ember, amely táplálék hiányhoz vezetne, és Ők is éhen halnának. Mivel intelligensek, csak végszükség estén avatkoznak a földiek dolgaiba, de ebben az esetben, már önvédelemről van szó. Ezért utoljára figyelmeztetik Önöket, hogy önként cselekedjenek, vallják be az igazat, és tárják nyilvánosság elé az eredményeiket. Ha ezt egy héten belül nem teszik meg, retorzió következik, és akkor kényszerből, megszégyenítve fogják csinálni. Ha kell példát statuálnak, annyit amennyi szükséges, és ez nem csak önökre vonatkozik, hanem a tudomány összes jeles képviselőjére, akik tudták és eltitkolták, vagy éppenséggel direkt gátolták a legigazabb tudomány nyilvánosságra hozatalát. Gondolkodjanak el magukon, hogy mi felé sodorják az emberi létezést, és ismételten csak azt tudom írni, hogy szégyelljék magukat!

 

Synux

<univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 20.
   
címzett: info

---------- Továbbított levél ----------
Feladó<univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2013. május 19. 18:34
Tárgy: utolsó figyelmeztetés
Címzett: mihaly@phy.bme.hu

The original Hungarian version of the letter translated into English

Last warning

I have now been a little bit honored, MTA Chairman and staff!

Smart was brought to my friends to my blog on the formation of the universe indicated they want the public's sight. Congratulations to the twenty-first century, one of the most prestigious Hungarian scientific institute, excellent physicists proclaimed human zeros.

Where are we now, in time? Perhaps, the medieval Christian priestly cassock binding inquisitors, who want to conserve the darkness moments, now the lords of the academic robes targeting? If history is to repeat itself as the technology evolves, the human mind is kept to a level of barbarism? The scientist's duty to facilitate human life, where would it be?

Trying to just blotted out, but I'll see you in civil court, and then at least we can see the truth!

Smart friends recounted message, if not made ​​available to the public, the blog has been proven by scientific principles you evidence of retaliation will be imposed with you.

The polar ice cap to restore the start of four months is available, then the method can not be any longer to reverse the melting process. Within three years, all of the ice is destroyed. The total mass loss of ice mass destruction of people entails. Epidemics and famine five billion people in ten years loss triggers.

The whole process of the reasons for the occurrence of

http://www.univerzumkeletkezés.eolal.hu link you can read, as due to server problems of the free blog service blog I could not continue.

The other two people in existence wavelength at risk when letting themselves .

Since the photon bodies of plants and animals are transferred from here , again winning weight , because of the situation in a positive space disaster and much less pass . But the more people that would lead to a shortage of food , and they also would die of starvation . As intelligent as a last resort only intervene in earthly affairs in the evenings , but in this case , we are concerned about self-defense . Therefore, the last time I warn you to act voluntarily , admit the truth, and to publicize the results. If you fail to do so within a week, retaliation follows, and then forced , humiliated they will do it . If you need exemplary , as much as is necessary , and it's not just for you but concerns all outstanding representative of science, who knew and concealed , or even directly inhibited the truest science to the public. Think about themselves that sweeps toward our human existence , and again I can only write to shame on you !

 Synux

figyelmeztetés

 <univerzum20110730@gmail.com>

2012. 07. 30.
   
címzett: mihaly

Tisztelt Fizikai Tanszék Munkatársai!

 

Kénytelen vagyok ismét levelet küldeni, mivel előző levelemre, amelyet másfél évvel ezelőtt küldtem, nem reagáltak, és azt is tudom, hogy letagadják, pedig én mindenről értesülök, ami ott zajlik.

Az univerzumkeletkezes.freeblog. hu dokumentum tudományos tartalmának egyértelmű nyilvános hozzáállásukra szólítja fel Önöket a mínusz egyes hullámhosszon élő intelligens társadalom.

Mivel felelőtlen viselkedésükkel veszélybe sodorják a Föld lakosságát, most már egyértelműen foglaljanak állást a blog tudományos tartalmát illetően.

Nem vagyok tudományos kutató, de abban biztos vagyok, hogy az ott szereplő tudományos állítások bizonyíthatóak. Ha ezt fel tudom mérni, teljesen biztos vagyok benne, hogy Önök is.

Hány embernek kell még meghalnia rákban, és egyéb az újfajta terápiák alkalmazásával könnyen gyógyítható betegségekben, a skizofréniától szenvedő betegeket, meddig veti még ki a társadalom magából? Meddig hagyják még nyomorban sínylődni az emberek nagy hányadát, csak azért mert a tudomány fölé helyezték önmagukat?

Talán a Földet és az emberiséget is hagyják elpusztulni, mert sérelem érte Önöket, hogy a világ nem úgy működik, ahogyan azt Önök gondolták?

Naponta beszélgetek jeleken keresztül intelligens barátainkkal, naponta csodálom meg a súly és tömeg nélküli anyagból képződött tudathálót, ha hiszik, ha nem pozitronok gyógyítottak meg az agydaganatból, és sok más egyéb dolog miatt harcba merek szállni az igazságért bárhol bárkivel.

Súlyos hibát követnek el, ha a struccpolitikájukat továbbra is folytatják, nézzenek önmagukba és szégyelljék mélységesen magukat.

Üdvözlettel: Synux

<univerzum20110730@gmail.com>

2012. 07. 30.
   
címzett: monika.lamperth

---------- Továbbított levél ----------
Feladó:<univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2012. július 30. 18:12
Tárgy: figyelmeztetés
Címzett: mihaly@phy.bme.hu

 
warning
 <univerzum20110730@gmail.com>

2012th 07 30

attention: mihaly

Physics Dear Colleagues !

 
I have to send a letter again , as my previous letter , which I sent one and a half years ago, have not responded , and I know that they deny , and I have heard of everything that goes on there.

The univerzumkeletkezes.freeblog . calls on the scientific content of the document clear public en their attitude to you minus some wavelengths live smart society.

As irresponsible behavior undermining the Earth's population , now clearly expressing their views regarding the scientific content of the blog .

I'm not an academic researcher , but I am sure that the scientific claims contained therein proved. If we can measure this , I'm pretty sure that you can .

How many people have to die from cancer, and the use of new types of therapies easily curable diseases , the patients suffering from schizophrenia , long despised by the society itself ? How long is left in poverty sínylődni still a large percentage of people, just because they put themselves above the science ?

Maybe the Earth and humanity is left to die because you aggrieved that the world does not work as you thought ?

I'm talking daily for signals of intelligent friends , I admire your daily weight and material formed without net mass consciousness , believe it or not positrons healed the brain tumor , and many other things because of the fight for justice dare defy anyone anywhere .

Is a serious error if the ostrich policy is still continuing , look deeply into themselves and be ashamed of themselves.

Sincerely Synux
 <univerzum20110730@gmail.com>

2012th 07 30

attention: monika.lamperth
---------- Forwarded message ----------
From:  <univerzum20110730@gmail.com>
Date: . July 30, 2012 18:12
Subject : warning
To: mihaly@phy.bme.hu
 

figyelmeztetés

 <univerzum20110730@gmail.com>

2012. 07. 30.
   
címzett: frei

Tisztelt Atomfizikai Tanszék Munkatársai!

 

Az univerzumkeletkezes.freeblog. hu dokumentum tudományos tartalmának egyértelmű nyilvános hozzáállásukra szólítja fel Önöket a mínusz egyes hullámhosszon élő intelligens társadalom.

Mivel felelőtlen viselkedésükkel veszélybe sodorják a Föld lakosságát, most már egyértelműen foglaljanak állást a blog tudományos tartalmát illetően.

Nem vagyok tudományos kutató, de abban biztos vagyok, hogy az ott szereplő tudományos állítások bizonyíthatóak. Ha ezt fel tudom mérni, teljesen biztos vagyok benne, hogy Önök is.

Hány embernek kell még meghalnia rákban, és egyéb az újfajta terápiák alkalmazásával könnyen gyógyítható betegségekben, a skizofréniától szenvedő betegeket, meddig veti még ki a társadalom magából? Meddig hagyják még nyomorban sínylődni az emberek nagy hányadát, csak azért mert a tudomány fölé helyezték önmagukat?

Talán a Földet és az emberiséget is hagyják elpusztulni, mert sérelem érte Önöket, hogy a világ nem úgy működik, ahogyan azt Önök gondolták?

Naponta beszélgetek jeleken keresztül intelligens barátainkkal, naponta csodálom meg a súly és tömeg nélküli anyagból képződött tudathálót, ha hiszik, ha nem pozitronok gyógyítottak meg az agydaganatból, és sok más egyéb dolog miatt harcba merek szállni az igazságért bárhol bárkivel.

Súlyos hibát követnek el, ha a struccpolitikájukat továbbra is folytatják, nézzenek önmagukba és szégyelljék mélységesen magukat.

Üdvözlettel: Synux

 

 <univerzum20110730@gmail.com>

2012. 07. 30.
   
címzett: monika.lamperth

---------- Továbbított levél ----------
Feladó <univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2012. július 30. 18:15
Tárgy: figyelmeztetés
Címzett: frei@alcyone.elte.hu

Dear Colleagues , Department of Atomic Physics !

ELTE
 

I have to send a letter again , as my previous letter , which I sent one and a half years ago, have not responded , and I know that they deny , and I have heard of everything that goes on there.

The univerzumkeletkezes.freeblog . calls on the scientific content of the document clear public en their attitude to you minus some wavelengths live smart society.

As irresponsible behavior undermining the Earth's population , now clearly expressing their views regarding the scientific content of the blog .

I'm not an academic researcher , but I am sure that the scientific claims contained therein proved. If we can measure this , I'm pretty sure that you can .

How many people have to die from cancer, and the use of new types of therapies easily curable diseases , the patients suffering from schizophrenia , long despised by the society itself ? How long is left in poverty sínylődni still a large percentage of people, just because they put themselves above the science ?

Maybe the Earth and humanity is left to die because you aggrieved that the world does not work as you thought ?

I'm talking daily for signals of intelligent friends , I admire your daily weight and material formed without net mass consciousness , believe it or not positrons healed the brain tumor , and many other things because of the fight for justice dare defy anyone anywhere .

Is a serious error if the ostrich policy is still continuing , look deeply into themselves and be ashamed of themselves.

Sincerely Synux
<univerzum20110730@gmail.com>

ismételt figyelmeztetés

 <univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 19.
   
címzett: frei

Általam mostanra már egy kicsit sem tisztelt, Atomfizika tanszék munkatársai!

 

Intelligens barátaim tudomásomra hozták, hogy az univerzum keletkezéséről szóló blogomat el akarják tüntetni a nagy közönség szeme elől. Gratulálok, a huszonegyedik század legnevesebb magyar egyetemének, kiváló fizikusaiként kikiáltott emberi nulláknak.

Hol is járunk most, az időben? Talán, a középkori keresztény inkvizítorok papi reverendáihoz kötődő sötétséget konzerválni akaró momentumok, most a tudományos urak talárjait veszik célba? Mintha a történelem ismételné önmagát, a technika fejlődik, az emberi tudat pedig marad a barbárság szintjén? A tudós kötelessége az emberi élet megkönnyítése lenne, ha lenne?

Próbálják csak, töröltessék, de a polgári peren majd találkozunk, és majd kiderül legalább az igazság!

Intelligens barátaim üzenetét tolmácsolom, ha nem tárják a nyilvánosság elé, a blog tudományos elveinek önök által már igazolt bizonyítékait retorziót fognak alkalmazni önökkel szemben.

A sarki jégtakaró visszaállításának megkezdéséig négy hónap áll rendelkezésre, ezután már semmiféle módszerrel nem lehet visszafordítani az olvadási folyamatot. Három év alatt az összes jég megsemmisül. A teljes jégtömeg elvesztése az emberek tömeges pusztulását vonja maga után. A járványok, és az éhínség tíz év alatt öt milliárd ember elvesztését váltja ki.

Az egész folyamat bekövetkeztének okairól az

 

http://www.univerzumkeletkezés.eolal.hu            linken olvashatnak, mivel a blogszolgáltató szerver problémája miatt a freeblogon nem tudtam folytatni.

 

A másik két hullámhosszon élők létezését is veszélybe sodornák, ha hagynák magukat.

Mivel a növények és állatok foton testei innét kerülnek át, ismételt tömegnyerésre, a pozitív tér katasztrófa helyzete miatt jóval kevesebb jut majd át. De annál több ember, amely táplálék hiányhoz vezetne, és Ők is éhen halnának. Mivel intelligensek, csak végszükség estén avatkoznak a földiek dolgaiba, de ebben az esetben, már önvédelemről van szó. Ezért utoljára figyelmeztetik Önöket, hogy önként cselekedjenek, vallják be az igazat, és tárják nyilvánosság elé az eredményeiket. Ha ezt egy héten belül nem teszik meg, retorzió következik, és akkor kényszerből, megszégyenítve fogják csinálni. Ha kell példát statuálnak, annyit amennyi szükséges, és ez nem csak önökre vonatkozik, hanem a tudomány összes jeles képviselőjére, akik tudták és eltitkolták, vagy éppenséggel direkt gátolták a legigazabb tudomány nyilvánosságra hozatalát. Gondolkodjanak el magukon, hogy mi felé sodorják az emberi létezést, és ismételten csak azt tudom írni, hogy szégyelljék magukat!

 

Synux

 <univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 20.
   
címzett: info

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: <univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2013. május 19. 0:11
Tárgy: ismételt figyelmeztetés
Címzett: frei@alcyone.elte.hu

The original Hungarian version of the letter translated into English

 
repeated warnings
 
I have now been a little bit honored , Nuclear Physics department staff !
 
Smart was brought to my friends to my blog on the formation of the universe indicated they want the public's sight. Congratulations to the twenty-first century, one of the most prestigious Hungarian scientific institute, excellent physicists proclaimed human zeros.

Where are we now, in time? Perhaps, the medieval Christian priestly cassock binding inquisitors, who want to conserve the darkness moments, now the lords of the academic robes targeting? If history is to repeat itself as the technology evolves, the human mind is kept to a level of barbarism? The scientist's duty to facilitate human life, where would it be?

Trying to just blotted out, but I'll see you in civil court, and then at least we can see the truth!

Smart friends recounted message, if not made ​​available to the public, the blog has been proven by scientific principles you evidence of retaliation will be imposed with you.

The polar ice cap to restore the start of four months is available, then the method can not be any longer to reverse the melting process. Within three years, all of the ice is destroyed. The total mass loss of ice mass destruction of people entails. Epidemics and famine five billion people in ten years loss triggers.

The whole process of the reasons for the occurrence of

http://www.univerzumkeletkezés.eolal.hu link you can read, as due to server problems of the free blog service blog I could not continue.

The other two people in existence wavelength at risk when letting themselves .

Since the photon bodies of plants and animals are transferred from here , again winning weight , because of the situation in a positive space disaster and much less pass . But the more people that would lead to a shortage of food , and they also would die of starvation . As intelligent as a last resort only intervene in earthly affairs in the evenings , but in this case , we are concerned about self-defense . Therefore, the last time I warn you to act voluntarily , admit the truth, and to publicize the results. If you fail to do so within a week, retaliation follows, and then forced , humiliated they will do it . If you need exemplary , as much as is necessary , and it's not just for you but concerns all outstanding representative of science, who knew and concealed , or even directly inhibited the truest science to the public. Think about themselves that sweeps toward our human existence , and again I can only write to shame on you !

 Synux