Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Came into action the scientific conspiracy

2014.05.10

The Weekly Response Europe Joseph Pálinkás wants EU Commissioner Articles by, excited in me such a passion that is no longer I check e- mails sent to the competent, but I'll post .
The e- mails from the European Research Council, Cern, ELTE – Frei, BME, Viktor Orbán received. Several times provocatively, threatening, I called your attention to the latest scientific facts, and the huge approaching danger. None responded to anything.
The other wavelengths live my friends know that I prefer looking to liquidate and MTA physicists want to liquidate your web pages by Joseph Pálinkás under the direction of.
As you know, a huge amount of significance that in scientific writing, and the disaster took no danger to anything, fearing for his ass the whole company wants EU Commissioner Pálinkás. The European Research Council does not want to accidentally Palinkas, they know about it, that it is very important that nothing avoid detection.

Freud did not accidentally Thomas lobbying for Pálinkás because she was the water itself is driven by malm, both for brain research are large and, in fact, in the light of the latest science, has been completely pointless.

CERN physicists also know everything that is in their interest also Palinkas.
If the positions are the main culprits of the disaster all the information you may be closed, and so lies and can find out the ones they want, if a disaster occurs.
Orban also guilty of interest also intends to Pálinkás, I wonder if it would Navracsics position.
Across Europe there is much more suitable scholar than Palinkas, Palinkas and yet be non-random.

It is not a coincidence that in many European countries, the Academy has chosen the CERN data center operation.
A huge scientific fraud is taking place, not only in Europe, the U.S. crime syndicate managed by the same rogue science.
Science only to be considered, which is recognized representatives of official science, but if you reach outside of academic circles, no matter how powerful results and these results, the interest of the scientific community without prejudice, you ally with, and oppose, do not let never succeed. We, the people are trampled their way, who resists.
Science should muster to make life easier for mankind, enhances quality of life outcomes, so their salary, and to serve mankind.

Has now been proven to be raised themselves above humanity and science.
If these people will remain and continue to be a position of power, human development is stopped by research carried out, only to devour taxpayers' money.
The main aim for now is to unwind the disaster who are not scientists, so wherever you may be, the management positions, with all guilty, responsible scientists implanted, closed even the slightest possibility of information leakage as well.
I can speak own bloody mouth if you do not listen to it anywhere, culled out the most important information concerning the humanity.

Very shocked when I read in the paper that people are doing a Union officer who least deserve punishment, at least, to rot in jail, but I think the same thing from the Orbán and other rogues.
In today's world, if someone plays a high position, and could well pose conferences, in newspapers, on TV, I think that is what great prestige. But it does not matter, but that is actually who they are inside, I know that real freaks.
Inhibitions, connected to the web page of my day to their robot, and beat out Google results list by the time I got back, they started all over again. Still , I also observed how a new title appears when permanently erased by , a website , from the outset , I did not even go to google it , I was sent down the drain . He retouched text me, not once noticed that e- mails, texts are missing. I should say that I live in terror of mind, has been four years.

I turned to them with confidence, asking for help, and one of it.
It hurt to human indifference, but maybe the fact that I wrote any rational arguments, doubt it, because science is not the official said, and with billions of people dug grave. If you confront them on time, do not flow from the biggest disaster in the history of mankind.
Very enthusiastically began to write, very interesting and exciting results, the first seemingly mystical, unexplained, inexplicable faith commute is now broke, all my energy drained.
I hope that if something happens to me, and I can not continue, there will be someone who enters into our wake.

With signs of the pendulum support, and obtain new information, everyone can have, personally, had long wanted to be someone else in the same way as I describe the experience, it is also the case would have helped a lot.


Before you even get out of my correspondence would visit a few times to draw your attention to a more academic article, which withdrew start box followed an hour later the news is very important facts about. I put it to the bookmarks, and returned five minutes later to a googol, to find it still there, but it was included in the hit list.
In the following link:  http://www.bbc.com/news/science-environment-27330321

Title of the article: Sentinel satellite spies ice cap speed-up

 

Now, let me quote the e-mails, which are not only provocative, but downright threatening, elicited no response from the recipient. How, why, you might as well find out!

Published only a few letters, because there are so many!

 

 

veszélyes játék

 <univerzum20110730@gmail.com>

2012. 05. 29.
   
címzett: miniszterelnok

Tisztelt Orbán Viktor Magyarország minisztere!

Nagyon fontos dolgokat kell írnom Önnek. A Rendszert nem lehet becsapni, és abban a pillanatban, ahogy Ön értesült a legújabb tudomány tényeiről, már jegyezték ezzel az üggyel kapcsolatos minden mozdulatát.

Súlyosan vétett Magyarország polgárságával szemben, nem a számukra ideális, a nyomortól megszabadító az Irányító Rendszer által megadott utat választotta, hanem saját malmára hajtotta a vizet, hogy uralmát minél jobban kiterjessze. Mára már emberek sokaságát hajtotta a végzetes elkeseredés felé, a beteg, szegény, munkanélküli emberek gondolatvilágát a kilátástalanság felé.

A betegek korszerű gyógymódjainak kipróbálása helyett egy „burkolt Tajgetosz” egészségügyi politikát folytatott, és ezzel sok magyar embert átküldött a mínusz egyes hullámhosszra. Féllábú és betegségektől szenvedő embereket fosztott meg olyan minimális nyugdíjaktól, amely idáig is csak a vegetálásukhoz volt elegendő, mára már egy út maradt számukra a biztos és lassú kínhalál.

Ön fasiszta politikát folytat, az alsóbb osztályokat életterük bezárásával, elszegényítésükkel pusztulásra ítélte, jól eltervezetten a teljes eltüntetésükre, végleges kiiktatásukra törekszik. Az Univerzum Irányító Rendszere minden rejtett gondolatát ismeri, semmit nem tagadhat le előtte.

Az Ön „nagyszerű” politikája még az egészséges emberek számára sem hozott munkalehetőségeket, nem hogy a kiszolgáltatott betegek számára.

A munkanélküliek nevetségesen alacsony szinten álló segélyezését, még alacsonyabb szintre helyezte, emberek és gyermekek millió éheznek az Ön alkalmatlansága miatt.

Ön nagyon is tisztában volt azzal, hogy az Univerzum Irányító Rendszere által megadott felemelkedést szolgáló korszerű gyógymódok és technológiák, korlátlan olcsó energianyerési módszerek egy- két éven belül mindenki számára elhozza a jólétet, a biztonságot, az élni akarást, és helyre állhatnak az emberi kapcsolatok, igaz, akkor olyan nagyságos alakoknak, mint Ön nem fog senki többé bedőlni.

A magas energia árak miatt még többen kerültek anyagilag nehéz helyzetbe, holott nem következett volna be, ha Ön időben lép. Nem sorolom fel, az összes bűnét számoljon el azzal Ön saját magával és az Irányító Rendszerrel, én utasítást követek, de azt nagyon szívesen.

A végső konzekvencia azonban az, hogy súlyosan megkárosította a magyar embereket anyagilag, erkölcsileg, fizikailag, Ön életellenes bűncselekmények sorozatát követte el, és Ön egy fasiszta.

A mai Magyarországon a demokrácia még nyomokban sem létezik, Ön és az Önhöz hasonló domináns emberi egyedek élvezik a többi ember által termelt „gyümölcs ízét.”

Az Irányító Rendszer döntése pedig a következő:

Ha huszonnégy órán belül nem veszi kézbe az ingát és nem lép velük kapcsolatba, a gamma sugár Önre lesz irányítva.

Ha ezt megteszi, három napon belül önként mondjon le miniszterelnöki tisztségéről, mert ha nem a gamma sugár el lesz indítva. Nem bújhat el sehová, mivel a sugárzás még az atom biztos bunkeren is keresztülhatol. Mielőtt lemond, állítassa le a nyugdíj vizsgálatokat, és a már megszületett határozatokat nyilvánítassa semmissé.

Személy szerint annak örülnék, ha ellenszegülne, mert akkor Magyarország azonnal fellélegezhetne!

Tudom, hogy gondolatban hányszor akart engem likvidáltatni, és hová kívánt engem juttatni.

Komolyan elhitte, hogy a világ leghatalmasabb intelligenciájú társadalma tétlenül végig nézi, hogy Ön és az Önhöz hasonló domináns önző és harácsoló egyedei elpusztítsák a Földet és a létezés állomásait, és hagyják, hogy az összes ártatlan embert a végleges pusztulásra ítéljék. Egy maroknyi hatalom és pénzéhes ember ezen a Földön többé nem fog irányítani, hamarosan a béke és az igazságosság veszi át a vezérlést, ha tetszik ez az Önhöz hasonlóaknak, vagy nem.

UI: Az Irányító Rendszer kérdése, hogy önmagát miért nem szorította meg, és a sleppjét?

Synux

The original letter translated into Hungarian version:

 <univerzum20110730@gmail.com>

2012. 06. 12.
   
címzett: mszosz
---------- Továbbított levél ----------
Feladó<univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2012. május 29. 19:18
Tárgy: veszélyes játék
Címzett: miniszterelnok@me.gov.hu

 <univerzum20110730@gmail.com>

2012. 06. 13.
   
címzett: brussels
---------- Továbbított levél ----------
Feladó:  <univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2012. június 12. 17:18
Tárgy: Fwd: veszélyes játék
Címzett: mszosz@mszosz.hu

 <univerzum20110730@gmail.com>

2012. 06. 18.
   
címzett: ilcweb
---------- Továbbított levél ----------
Feladó<univerzum20110730@gmail.com>

Dátum: 2012. június 13. 23:20
Tárgy: Fwd: veszélyes játék
Címzett: brussels@ohchr.org

The original letter translated into Hungarian version:

Dear Minister Viktor Orban's Hungary !
Very important things to write to you. The system can not cheat , and at the moment, as you are aware of the latest facts of science , every move has been registered in connection with this case.
Heavily committed against Hungary by citizenship , not chosen their ideal of liberating misery Management System provided by the way , but their easier in the water to extend his rule as much as possible . It is now a multitude of people out to the fatal despair , the sick , poor, unemployed people to the ideas of hopelessness .
The state of the art treatments for patients instead of trying with a " covert Tajgetosz " health policy, and thus transmitted much less certain wavelength of the Hungarian people . Housewarming Party and deprived people suffering from diseases such minimum pension from that date, it was only the vegetálásukhoz enough , it is now a way for them to remain safe and slow death agony .

You continue fascist politics, the lower classes of habitat closures, with pauperization doomed, they are well-designed for a complete eradication of the reason to seek a definitive filing out. Management System of the Universe knows every hidden thought, do not deny anything in front of him.
Your "great" policy has not brought jobs to the healthy people, not that vulnerable patients.
Unemployed standing ridiculously low level of aid, even at lower levels put people and millions of children are starving because of the unsuitability of you.

You were very much aware of the fact that modern therapies and technologies, unlimited cheap energy production methodologies specified by the universe Management System ascension brings prosperity and security for all within a year or two, the will to live, and recovery may be human relationships, true, it is a mighty figure in, as you will not fall for anyone anymore.

High energy prices have been even more difficult position financially, although would not have occurred if you take time. I can not call up all the sins you settle with himself and the Postal System, Following my instructions, but it is very welcome.

The ultimate consequences, however, is that the Hungarian people has damaged severely financially, morally, physically, you committed a series of crimes against life and you are a fascist.

In Hungary today, no trace of democracy still exists, and you just like you are enjoying dominant human specimens produced by other people, "fruit flavor."

The decision of the Management System is as follows:

If you do not take delivery of the pendulum within twenty-four hours and it does not contact them, you will be redirected to the gamma radiation.

If you do this, the prime minister resign voluntarily resign within three days, because if not the gamma ray is started. Can not hide anywhere, even as the radiation penetrates the nuclear-proof bunker. Before his resignation, retirement statement described the tests that have been born and the declaration of annulment decisions.

Personally, I'd appreciate it if you resist, because then Hungary would breathe right now!

I know how many times he thought he wanted to liquidate me and sent me to want.

Seriously believed that the world's most powerful intelligence societies idly watching over you and you like the dominant selfish and greedy individuals from destroying the Earth and the stages of existence, and let all the final destruction of innocent people convicted. A handful of power and money hungry people in this world will not control it anymore, peace and justice is about to take over the controls if you like it as similar or not.

PS: The Management System question to yourself why you did not fail, and your own retinue

Synux

nincs türelem

<univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 20.
   
címzett: miniszterelnok

Orbán Viktor részére

 

Intelligens barátaim úgy döntöttek, hogy nem kap több türelmi időt, a levelem olvasása után azonnal megkapja, amit érdemel. Önt teljesen hidegen hagyja a közeledő katasztrófa, nem érdekli az emberek tömeges pusztulásának lehetősége, csak a hatalmi mániája.

Intelligens barátaimtól tudom, hogy a terror elhárítókkal akar elvitetni, ennyire súlyosan veszélyeztetem az érdekeit? A legújabb tudományos elvek alkalmazása mindenki számára elhozza a jólétet, akár tetszik ez önnek, akár nem, hamarosan be fog következni.

A másik hullámhosszon élő embertársaink követelése az, hogy mondjon le azonnali hatállyal, ellenkező esetben átkerül a mínusz egyes hullámhosszra, és ott kell számot adni az összes gaztettéről. Ha a retorzió alatt mégis elszáll az a nagy bátorsága, könyörögve kérheti, hagyják meg az életét, és közben szavát adja az azonnali lemondásra. Ha mégsem tenné, nem lesz több kegyelem!

Ön és a többi hatalmon lévő érdekszövetség, akik hasonlóan gondolkodnak, mint Ön, ugyanebben az eljárásban fognak részesülni, és pusztítsák el önmagukat, ehhez van joguk, de a többi ember életével nem rendelkezhetnek, ezt jegyezzék meg jól.!

 

Synux

 <univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 20.
   
címzett: info
---------- Továbbított levél ----------
Feladó:<univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2013. május 20. 17:30
Tárgy: nincs türelem
Címzett: miniszterelnok@me.gov.hu

 <univerzum20110730@gmail.com>

ápr. 13.
   
címzett: Hír
---------- Továbbított levél ----------
Feladó <univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2013. május 20. 18:13
Tárgy: Fwd: nincs türelem
Címzett: info@amnesty.hu
 
The original letter translated into Hungarian version:
 
Viktor Orbán on

  Smart friends have decided to no longer receive any grace period, you will receive immediately after reading the letter what he deserves. You are totally uninterested in approaching disaster, people are not interested in the possibility of mass destruction, only the power mania.

Smart my friends know that the terrorist wants to take preventive be with, so of serious harm to the interests? Using the latest scientific principles that will bring prosperity for everyone, whether you like it or not, will happen soon.
The second wave of people living in our demands for him to resign immediately, otherwise it is moved to the less certain wavelength, and there has to account for all from its own wrongdoing. If it flies in the retaliation of the great courage, pleading request, leaving his life, and while the voice gives immediate resignation. If you would not, there will be no more mercy!

You and other corporate groups in power who think the same way as you, the same procedure will be provided, and destroy themselves, this is right, but the rest of one's life can not have this record it well.!

Synux
 

 <univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 18.
   
címzett: miniszterelnok

Általam nem tisztelt Orbán Viktor miniszterelnök!

 

Kénytelen vagyok ismét acsarkodni Önnel, intelligens barátaim tudomásomra hozták, hogy az univerzum keletkezéséről szóló blogomat el akarja tüntetni a nagyközönség szeme elől.

Felhívom szíves figyelmét, hogy meg ne próbálja, mert ellenkező esetben a bíróságon találkozunk.

Személy szerint én örülnék, ha ott szemtől szembe derülne ki az igazság, de intelligens barátaimnak más tervük van önnel kapcsolatban.

Ha rágondolok skizofrén bátyámra, akinek a szenvedései, az ön és hasonszőrű társai miatt, immár három évet hosszabbodott, a dühös tigris erejével tudnám végig csinálni a pert.

De nem csak az Ő esete adna erőt, hanem az ön és kormánya által elnyomott, kiszolgáltatott réteg szenvedései, az önök jóvoltából botrányosan megemelkedett halálozási statisztika, amelyről intelligens barátaim pontos adatokkal tájékoztattak, mélységesen megrendített, és megújult erővel töltött fel, hogy véghezvigyem elkeseredett, de nem megfáradt harcom, az olyan érzéktelen és önző gazemberekkel szemben, mint ön és társai.

Tudom, hogy arra apellál, hogy előbb utóbb becsavarodok, vagy végzek magammal, ezt verje ki a fejéből. Egész életemben borotva élen táncoltam, már megszoktam a gyűrődést, és igazi vas ladyvé váltam, sokan így is neveznek. Egy intelligens, gyengébbeket pártfogásba vevő, kedves és szép amazon vagyok, ráadásul az ön által annyira elítélt szingliket gyarapítom, feminista jellemvonásokkal. Messzire elkerülöm a pártokat, a vallási tömegbutító egyesületeket, mindegy, hogy az, katolikus vagy éppen szekta. Vezetni, pedig végképp nem hagytam magam. Öntörvényű vagyok, de ezek a törvények tettek makulátlanná, ha múltamban keresgélne, se találna semmi kivetnivalót, ezért nem félek még az ördögtől sem, féljen ön és a hasonlók.

Nagyon is tisztában van azzal, hogy az egész kereszténység csak emberámítás, tudja ön nagyon jól, hogy a blogban foglaltak a valóságot tükrözik. Ezért aztán tűzzel - vassal irtaná a blogban leírt bizonyítható legújabb tudományos elveket, mert akkor önnek és érdekcsoportjainak leáldozna. Ha mindenkinek jó, és mindenki jól él, vajon mi szükség lesz szószátyár politikusokra? Átlátja ön nagyon is, csak fél, hogy igazi munkát kell majd végeznie, és a kiváltságai semmivé válnak. Átlátok én önön, de megígérem, hogy az életem árán is, ön a megérdemelt helyére kerül.

Büntetésből közmunkásként fog tevékenykedni, havi harmincötezer forintból, megtapasztalhatja, milyen az, amikor igazán dolgozni kell, és az éhbérből megélni. A hozzátartozóit pedig ön fogja saját kezűleg eltemetni, megmosdatni, felöltöztetni, búcsúztatni, ha éppen aktuális lesz. Felháborító, és elborzaszt az ön érzéktelen és aljas modernizált fasizmusa.

Miért nem ásat egy nagy nemzeti sírgödröt és krematóriumot a szerencsétlen embereknek, talán gyáva hozzá? A halálozási statisztikája már éppen megkívánná, mert lassan annyian pusztulnak el az ön munkaalapú társadalmában, mint a második világháborúban, ezt ön is nagyon jól tudja. Talán külföldön őszintébben kellene nyilatkoznia, és valódi nevén kellene neveznie a rabszolgamunka alapú társadalmat.

Sok mindent tudnék még a fejére olvasni, de nem ezért írtam. Ez csak egy mellékes kis kitérő volt számomra. A lényeg most következik.

 

Intelligens barátaim üzenik, hogy egy héten belül álljon az ügy mellé, mert ha nem teszi, nagyon rosszul fog járni. A létezésüket veszélyezteti oly formán, ha itt bekövetkezik a sarki jég olvadásának visszafordíthatatlan folyamata, akkor Ők is éhen pusztulnak.

A növények és állatok foton testei innét kerülnek át, hogy újra tömeget nyerjenek, és ha nem kerül elegendő mennyiségben oda, akkor éhezni fognak. A pozitív terünkből a járványok

rövid időn belül, milliókat küldenek át, az átkerült megnövekedett emberi létszám, és a többi élőlény átáramlásának drasztikusan lecsökkent mennyisége a másik két hullámhosszon is katasztrófa helyzetet idéz elő, éhen pusztulnak.

Mivel intelligensek, a legvégsőkig nem akarnak beavatkozni az itteniek dolgába, de elpusztítani nem hagyják magukat. Mivel igazi technokraták, tudni fogják, hogy az összes ellenállót hogyan befolyásolják jó irányba. Higgye el nem lesz kellemes. Ha kell, példát statuálnak. Ez az utolsó figyelmeztetés, ha nem fogad szót magára vessen!

A sarki jég visszaállításának megkezdéséig már csak négy hónap van hátra, ha nem teszik, a jég olvadását már semmilyen technikával nem lehet megállítani, és három év múlva elolvad az összes jég, bekövetkezik az emberiség történetének legnagyobb katasztrófája.

Ötmilliárd ember elvesztése kezdődik meg, amelynek egyik fő okozója Ön lenne, ha intelligens barátaim engednék, hogy bekövetkezzen.

 

Synux

 <univerzum20110730@gmail.com>

2013. 05. 20.
   
címzett: info

---------- Továbbított levél ----------
Feladó:<univerzum20110730@gmail.com>
Dátum: 2013. május 18. 20:54
Tárgy: ismételt figyelmeztetés
Címzett: miniszterelnok@me.gov.hu

 

I have no honorable Prime Minister Viktor Orban !

I have to pour down again now , was brought to my smart friends to my blog on the origin of the universe hide the public 's sight .

Please note that we do not try , otherwise I'll see you in court.

Personally, I would be glad if he would find out the truth face to face , but there are other intelligent friends you plan relationship.

When I think of my brother with schizophrenia whose sufferings and your ilk because , now extended to three years , the power of an angry tiger could go through with the lawsuit.

But it is not only in his case would force but oppressed by you and the Government of vulnerable layers of suffering , of your courtesy outrageously increased mortality statistics which intelligent friends informed of accurate data , deeply shaken , and has been renewed efforts to bring about desperate , but not tired of fighting, contrary to a sense of failure and self-centered bastards like you and others.

I know that it appeals to that sooner or later gone cross-eyed, or I'm doing with myself, I just put it out of his head. Razor edge danced all my life, I'm used to wrinkling, and I became a real Iron Lady, many so called. I am an intelligent, weaker ones with customer patronage, kind and beautiful Amazon, in addition to you so convicted by single ones enriched with feminist traits. Know to the political parties, religious associations dulling weight, whatever it is, or even Catholic sect. To drive, they certainly did not let myself. I'm controversial, but because these laws are spotless when I became a search through my past, do not find anything objectionable, so I'm not afraid of the devil are not, you are afraid and the like.

Punishment will be active in public worker, thirty-five thousand forints per month, you can experience what it's like to really work and earn a living éhbérből. The relatives and you will bury yourself, clean me up, clothe, say goodbye when you're going to date. It is outrageous and horrify your numbness and foul modernized fascism.

Why do not where to dig a large grave national and crematorium unfortunate people, maybe add a coward? The mortality statistics would require even longer as they slowly die all your work-based society, as the Second World War, that you know very well. Maybe we should declare abroad sincerely and real name should identify the slave labor-based society.

I can read a lot more on his head, but that's not why I wrote. It was only a short hop from sideline me. The point is to come.

Smart friendly message to stand behind the issue within a week, because if you do not, it will go very badly. The existence threatens their equally so, if it's an irreversible process of polar ice melting occurs, they can die of hunger.

The photon bodies of plants and animals are transferred from here to gain weight again, and if it is not there in sufficient quantities, they will starve. Out what the positive space of epidemics

Within a short time, millions are sent to them, and was transferred to the increased number of human and other organisms dramatically reduced the amount of flow through the other two wavelengths can cause a disaster situation, die of hunger.

As intelligent, very end of the locals do not want to interfere with people's business, but do not let themselves be destroyed. Since real technocrats, they will know how all resistance fighters affect the right direction. I assure you it will not be pleasant. If need be, exemplary. This is your last warning, if you disobey himself to blame!

The polar ice begins to restore only four months away, if I do not have any ice melting technique can not be stopped, and three years later, all the ice will melt, occurs biggest disaster in human history.

Five billion people will start losing, which is a major cause of you would be smart friends were allowed to take place.
Synux